สินเชื่อ ธกส. สำหรับผู้มีบัญชี ธกส. ดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน 100,000 บาท

50

ธ.ก.ส. ได้เปิด สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม A-Cash Gold เพื่อเสริมสภาพคล่องของเกษตรกร ให้กู้ยืมเงิน รายละ 100,000 บาท เพื่อช่วยลดปัญหา การก่อหนี้นอกระบบที่เป็นภาระหนัก ชำระคืนภายใน 1 ปี ในอัตราดอกเบี้ย MRR สามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จุดเด่น สินเชื่อ A-Cash Gold

ช่วยลดปัญหา และ ป้องกัน การก่อหนี้นอกระบบ ที่เป็นภาระหนัก
อนุมัติวงเงินกู้ยืม รายละไม่เกิน 100,000 บาท
ผ่อนชำระเงินคืนภายใน 1 ปี
คิดในอัตราอัตราดอกเบี้ย MRR
เพื่อฟื้นฟูช่วยเสริมสภาพคล่อง ในการลงทุน หรือ เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ในครัวเรือน

เลือกซื้อเลย
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ ได้ออกมาเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิค-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกร ทำให้มีรายได้ลดลง ทั้งทางตรง และทางอ้อม เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน และป้องกันการก่อหนี้สินนอกระบบ ที่ดอกเบี้ยสูง และไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร

ทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จึงได้เปิดตัว สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม A-Cash Gold เพื่อช่วยสนับสนุน ทุกคนให้มีเงินทุน ในการเสริมสภาพคล่อง ประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายสำรองฉุกเฉินภายในครัวเรือน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป

เงื่อนไขการสมัคร A-Cash Gold

ต้องเป็นลูกค้าของธนาคาร ธ.ก.ส. และมีบัญชี ธ.ก.ส.
มีประวัติในการชำระหนี้ที่ดี
บุคคลสัญชาติไทย

ให้กู้เงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท
คิดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี
ชำระเงินคืนภายใน 12 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญา โดยสามารถใช้หลักประกันที่จดทะเบียนจำนองได้ ไม่เกินร้อยละ 95

ผู้ที่สนใจ สินเชื่อเงินด่วน A-Cash Gold สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขทั่วประเทศ หรือ โทร 02 555 0555

 

Facebook Comments Box
ใกล้เคียง