สินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ Dolfin Money ให้สูงสุด 50,000 บาท สมัครออนไลน์ได้เลย

294

มาเเล้วสำหรับหนึ่งสินเชื่อดีๆที่น่าให้ความสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินนั้นเองเพราะว่าวันนี้เราได้รวมสินเชื่อเด็ดอย่าง Dolfin Money | KBank ในส่วนของรายละเอียดการสมัครจะเป็นอย่างไรเราลองไปติดตามชมพร้อมกันเลย


คุณสมบัติ
ผู้ที่อายุระหว่าง 21 – 70 ปี
สัญชาติไทย
ติดตั้งแอป K PLUS พร้อมบัญชีเข้าใช้งาน
ไม่เคยสมัครบัตรกดเงินสด Xpress Cash ของธนาคารกสิกรไทย
มีบัตรกดเงินสด หรือสินเชื่ออยู่กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลรวมกันไม่เกิน 3 แห่ง (เฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 บาท)
เอกสารประกอบการสมัครดอลฟิน มันนี่ จากธนาคารกสิกรไทย
พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ยกเว้นเอกสารแสดงรายได้สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยอย่างน้อย 6 เดือน
พนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารอื่น
สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)

หมายเหตุ: กรณีเงินเดือนอย่างเดียว < 7,500 บาท (ต้องรวมรายได้อื่นๆ ถึงจะเกิน 7,500 บาท) ใช้สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ
หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
หมายเหตุ: กรณีมีรายได้เพิ่มเติมอื่น ๆ ระบุในหนังสือรับรองเงินเดือน กรุณาแนบรายการเดินบัญชี (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือนเพิ่มเติม หรือ
เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
เจ้าของกิจการ เช่น ค้าขายส่วนตัว หรือ ขายของออนไลน์ เป็นต้น
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น Freelance เป็นต้น
รายการเดินบัญชีย้อนหลัง ติดต่อกัน 6 เดือน จากธนาคารใดก็ได้
เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ 50 ทวิแบบรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)
*รองรับเอกสารในรูปแบบของไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เพื่อใช้ในการอัพโหลดผ่านแอป K PLUS

 


ขั้นตอนการอัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
เข้าแอปพลิเคชัน K PLUS
ไปที่ข้อความแจ้งให้อัพโหลดเอกสารเพิ่มเติมของ Dolfin Money by KBank
เลือก “ดำเนินการต่อ”
เลือกอัพโหลดเอกสารตามที่หน้าจอระบุ

หมายเหตุ
ประเภทเอกสารที่อัปโหลดต้องเป็นไฟล์รูปภาพ .JPG, .JPEG หรือ .PNG เท่านั้น
ไฟล์ในรูปแบบ .PDF หรือไฟล์ที่ต้องกรอกรหัสผ่าน ไม่สามารถอัปโหลดได้

Tips:
ถ่ายรูปเอกสารจากกล้องมือถือให้ครบก่อน แล้วค่อยอัปโหลด
อัปโหลดเอกสารเกิน 50 รูป ให้อัปโหลด 50 หน้าแรกก่อน หลังจากนั้นจะได้รับ feed ให้อัปโหลดเอกสารเพิ่มเติมภายใน 5 วันทำการ
หากใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลังของ ธ.กสิกรไทยสามารถอัปโหลดเฉพาะหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกแทนได้เลย
ระหว่างที่อัปโหลดเอกสาร ควรทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยก่อนจะออกไปทำรายการอื่น

Facebook Comments Box
ใกล้เคียง