สินเชื่อเงินหมุนเวียน Xpress Cash กสิกรให้ทุกอาชีพ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท

42

สินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ธนาคาร กสิกรไทย เป็นเงินกู้รูปแบบสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเอาไว้เป็นวงเงินสำรอง

ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้มีรายได้เกิน 30,000 บาท

ถ้าหากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ทางธนาคาร กสิกรไทย อนุมัติวงเงินกู้ยืม สูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำที่สุดอยู่ที่หมื่นละ 5 บาทต่อวัน

(คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี) ในขณะที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

รายละเอียดสินเชื่อ

ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)
ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ
อนุมัติไว รู้ผลใน 30 นาที
ไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้กู้

ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับอาชีพอิสระ

เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

วงเงินกู้ยืม

มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
มีรายได้ 30,000 บาท กู้ยืมเงิน สูงสุด 5 เท่าของรายได้
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา Call Center โทร. 02 – 8888888

 

 

Facebook Comments Box
ใกล้เคียง